जीएसटी कायद्याच्या कलम १६ (४)  च्या अटीमध्ये  शिथिलता- जीएसटी कर दाते यांना फार मोठा दिलासा-  कायद्यातील बदलाची मात्र प्रतीक्षा

जीएसटी कायद्याच्या कलम १६ (४) च्या अटीमध्ये शिथिलता- जीएसटी कर दाते यांना फार मोठा दिलासा- कायद्यातील बदलाची मात्र प्रतीक्षा

जीएसटी  परिषदेच्या ५३ व्या बैठकीतील  निर्णयानुसार  बहु चर्चित अशा जीएसटी कायदा ,२०१७ च्या कलम १६ (४)  च्या अटीमध्ये शिथ…